Inženýrské stavby

Realizujeme inženýrské stavitelství na klíč!

Inženýrské stavby
 Inženýrské stavby

Společnost Zepra mining s.r.o. je schopna díky vlastním výrobním kapacitám a technologickému vybavení realizovat dodávky v oblasti inženýrského stavitelství na klíč. To znamená provádět opravy, rekonstrukce a výstavby nových inženýrských sítí včetně komunikací, chodníků a přilehlých ploch.