Reference

 • Olomouc sever Systém upgrading – prodloužení kanalizačního sběrače F
 • Horní Počernice industria park – dešťová kanalizace
 • Myšák Gallery, Praha – dešťová kanalizace
 • Protihluková stěna D1 Brno - Starý Lískovce – montáže sloupů a protihlukových panelů 
 • Elektrárna Dlouhé Stráně – oprava HN, páteřní drén 
 • Kanalizace Liberec sever – stoka A 
 • Rekonstrukce Domu vodohospodářů – Ostrava, zpevněné plochy 
 • Rekonstrukce části komunikace mezi „Horní“ a „Dolní“ nádrží PVE Dlouhé Stráně 
 • Praha Nové spojení – SO 142.2 – retenční nádrže
 • Praha Nové spojení – SO 720 – kanalizace pro podzemní vody
 • Zásobování pitnou vodou z VOV – přivaděč Leskava – Moravany 
 • Silniční okruh kolem Prahy – tunel 514 Lahovice – Slivenec  - dešťová kanalizace, tunelový vodovod a zemní práce na komunikacích 
 • Revitalizace a komplexní řešení centra Zlatých Hor – dlažby ze žuly 
 • Oprava záchytných přehrážek Elektrárna Dlouhé Stráně
 • Vodní dílo Malá Morávka - odvodňovací štola
 • Kanalizace Olomouc - Ražené stoky
 • Kanalizace ISPA Brno - Ražené stoky
 • Metro 4C2 Ládví - Prosek
 • Silniční tunel Klimkovice - Ražba, armování, betonáž definitivního ostění
 • Silniční tunel SOKP 514  - armování, betonáž definitivního ostění
 • Silniční tunel SOKP 513  - armování, betonáž definitivního ostění
 • Silniční tunel Brno – Dobrovského - Ražba, armování, betonáž definitivního ostění
 • Železniční tunel Praha – Nové spojení - Ražba, armování, betonáž definitivního ostění
 • Železniční tunel Jablunkov  - Ražba, armování, betonáž definitivního ostění
 • Železniční tunel Praha – Jarov - Rekonstrukce stávajícího tunelu
 • Železniční tunel Turecký vrch (SK) - Ražba, armování, betonáž definitivního ostění
 • Metro V.A  Dejvická Motol - větrací a přístupová štola – ražba, armování a betonáž
 • PVE EDS Dlouhé Stráně – oprava vtokového objektu horní nádrže
 • Vodní dílo Šance – ražba štoly
 • Mnichovo Hradiště – štola - ražba, armování a betonáž
 • Zlaté Hory – výstavba chodníku ul. Polská
 • Sklené u Svitav – výstavba administrativní budovy