Podzemní stavby

profesionální specializace na podzemní stavby

Podzemní stavby

Naše společnost se specializuje na činnosti prováděné hornickým způsobem:

  • ražení tunelů a kolektorů
  • hloubení jam a šachet
  • kanalizační sběrače
  • sanační práce v podzemí
  • zpřístupňování starých důlních děl
  • trhání celistvých betonových a skalních bloků